Online Stallion Auction 'Exclusief'

 

Met trots presenteren wij hier 4 prachtige talentvolle rij-pony hengsten!
Naast dat het allen toekomstige top sportpony's zijn, zullen alle hengsten ook deelnemen op
Vrijdag 9 Februari aan de jaarlijkse NWPCS Hengstenkeuring in Ermelo.

Op deze vrijdag kunnen de hengsten een doorverwijzing krijgen naar de 2e bezichtiging van Zaterdag 10 Februari,
op deze dag kunnen de hengsten eventueel ook Aangewezen/Goedgekeurd worden al dekhengst.

Uitslag Hengstenkeuring

 Praest Le Champ  2e bezichtiging

(officiële stokmaat 1.45cm.)
 Hania's Xavi
!AANGEWEZEN VOOR HET VERRICHTINGSONDERZOEK!

(officiële stokmaat 1.45cm.)
 Orchard Copywriter 
!AANGEWEZEN VOOR HET VERRICHTINGSONDERZOEK!
(officiële stokmaat 1.46cm.)
 Moonshine 
!AANGEWEZEN VOOR HET VERRICHTINGSONDERZOEK!
(officiële stokmaat 1.45cm.)

We are proud to present 4 beautiful talented riding pony stallions!
All stallions will participate in the NWPCS Stallion Selection in Ermelo on Friday 9 February.
On Friday the stallions can selected for the 2nd viewing on Saturday 10 February,
on this day the stallions can be Selected/Approved as a breeding stallion.

Result Stallion Selection

 Praest Le Champ
Second vieuwing

(official size 1.45cm.)
- Hania's Xavi 

!SELECTED STALLION!
(official size 1.45cm.)
- Orchard Copywriter

!SELECTED STALLION!
(official size 1.46cm.)
- Moonshine
!SELECTED STALLION!
(official size 1.45cm.)

Informatie

De Veiling
De veiling start op Vrijdag 9 Februari om 19:00u. Eindigt naar afloop van de Hengstenkeuring  op Zaterdag 10 Februari,
vanaf 20:00u worden de pony’s virtueel afgeslagen.
Als er in de laatste vijf minuten voor aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd.
Afslag tijden: Moonshine 20.00 | Orchard Copywriter 20.15 | Hania's Xavi 20.30 | Praest Le Champ 20.45.

Gratis registreren
Om deel te kunnen nemen aan de online veiling, dient u zich te ”registreren” via onze website/veiling pagina.
Nadat u bent geregistreerd moet u eerst door de organisatie goedgekeurd worden, wacht hier niet tot de laatste uren mee!
Op moment van registreren gaan wij er vanuit dat u op de hoogte bent van de veilingvoorwaarden.

Klinische rapporten van de pony’s en röntgenfoto’s
Klinische en röntgenologische rapporten zijn in te zien op de pagina van iedere pony.
Bent u geïnteresseerd in een van de pony’s dan kunt u per email de röntgen foto’s ook opvragen tot en met donderdag 8 Februari 20:00u
Alle pony's zijn op 29 Januari 2024 klinisch goedgekeurd!

Biedstappen
€ 250,- per bod

Afslagbedrag
Het afslagbedrag wordt verhoogd met 10% veilingkosten.

Betaling
Na afloop van de veiling ontvangt u een factuur voor de betaling. De betaling dient binnen 48u na afslag overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer ten name van Stichting Elite Dressage Pony Sales.

Ophalen van de pony’s
Pony aangekocht? De pony moet binnen 4 dagen na afslag bij de eigenaar worden opgehaald.
Mocht dit niet mogelijk zijn graag even hier contact over opnemen.
Eventueel kunnen we de pony ook thuis brengen, of transport regelen. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen.

Nazorg
Uiteraard bieden wij ook, indien nodig nazorg aan. Wij kunnen voor u transport regelen binnen Europa. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen. Eventueel kunnen de hengsten ook gecastreerd worden afgeleverd, vraag naar de voorwaarden. 

Ook goed om te weten
De veiling sluit geen verzekering af ten behoeve van de koper van de pony. Dit dienen de kopers zelf te regelen indien zij dit wensen.
Hania's Xavi, Praest Le Champ en Orchard Copywriter dragen staart extentions. (hebben wel een normale staart)
Hania's Xavi, Praest Le Champ and Orchard Copywriter wear tail extentions. (do have a normal tail)

Direct contact:

Neem gerust contact op met Gerrel Vink (06-83943575) hij weet alles over de hengsten en u kunt alles aan hem vragen en bespreken!The Auction
The auction starts on Friday 9 February at 19:00pm. Ends at the end of the Stallion Show on Saturday 10 February,
from 20:00pm the ponies will be virtually auctioned.
If a bid is placed in the last five minutes before the specified closing time, the closing time will be extended by five minutes.

Sign up for free
To participate in the online auction, you need to "register" via our website/auction page.
After you have registered, you must first be approved by the organization, do not wait until the last few hours!
At the time of registration, we assume that you are aware of the auction conditions.

Clinical reports of the ponies and X-rays
Clinical and radiological reports can be viewed on the page of each pony.
If you are interested in one of the ponies, you can also request the x-rays by email until Thursday 8 February 20:00pm.

Auction amount
The auction amount will be increased by 10% auction costs.

Payment
At the end of the auction you will receive an invoice for the payment.
The payment must be transferred within 48 hours after exit to the bank account number in the name of Stichting Elite Dressage Pony Sales.


Picking up the ponies
Bought a pony? The pony must be collected from the owner within 14 days for transport outside The Nethelands.

The auction does not take out insurance for the benefit of the buyer of the pony. This is up to the buyers themselves if they wish.