12 - Speyksbosch Dahlia 

Daimond Dancer x Aester El nino | Mare | 1.47cm | Born 2014

Speycksbosch Dahlia komt uit een zeer predicaatrijke lijn en is een nakomeling van de hengst Bijsterhof's Diamond Dancer en de moeder is Speycksbosch Donna (ster/elite) De moeder heeft al een aantal ster en keurmerries gebracht die het zeer goed doen in de fokkerij en 2 goedgekeurde hengsten zoals Speycksbosch Dickens die zeer succesvol is in de dressuursport deze hengst is Z2 en had dit jaar het beste veulen op de centrale keuring. Speycksbosch Double U is een volle broer van Dahlia en deze hengst is dit jaar aangewezen tijdens de hengstenkeuring en zal zijn verrichting gaan lopen. Vader Diamond Dancer bracht met zijn eerste jaargang veulens zowel het beste hengstveulen als het beste merrieveulen tijdens de centrale keuring. Dahlia was daar toen het beste merrieveulen en veulenkampioen in Hellendoorn. De moeder van Diamond Dancer was ook een zeer succesvolle sportpony zowel dressuur als springen en had zelfs 93 punten voor de ibop test en was zelf nationaal kampioen in 2000 tijdens de centrale merriekeuring. Dahlia is als 3 jarige beleerd en pakte dit zeer braaf en zonder problemen op. Ze heeft dit voorjaar een veulen gebracht en is sinds een aantal maanden weer verder opgepakt onder het zadel. Ze pakt dit zeer goed op en is een hele brave nuchtere pony zowel dressuur als springen wat ze erg makkelijk doet. Kortom een mooie interessante pony voor zowel de sport als de fokkerij.

Speycksbosch Dahlia comes from a very predicate rich line and is a descendant of the stallion Bijsterhof, s Diamond Dancer and the dam is Speycksbosch Donna (ster / elite) The mother has already brought a number of star and keur mares that do very well in breeding and 2 approved stallions such as Speycksbosch Dickens who is very successful in the dressage sport this stallion is Z2 and this year had the best foal at the central inspection. Speycksbosch Double U is a full brother of Dahlia and this stallion is this year appointed during the stallion inspection and his performance will start running. The sire, Diamond Dancer, produced the best stallion foals and the best filly with his first year foals during the central inspection. Dahlia was then the best filly and foal champion in Hellendoorn. The mother of Diamond Dancer was also a very successful sport pony both dressage and jumping and even had 93 points for the ibop test and was herself national champion in 2000 during the central mare selection. Dahlia was cared for as a 3-year old and picked it up very well and without problems. She has brought a foal this spring and has been picked up again for several months under the saddle. She picks this up very well and is a very good, sober pony dressage as well as jumping, which she does very easily. In short, a nice interesting pony for both sport and breeding.

Dahlia staat tijdens de video niet op ijzers.